Login

המחלוקת

סיכום ל  

לעיתים קרובות מדי אנו נתקלים באמרה- אין מה לעשות.

אבל יש מה לעשות. ועלינו החובה לעשות ככל יכולתינו 

בכדי לשפר את איכות החיים של הדיירים והצוות במוסדות.

בסוגיא זו תמצאו חומר ונושאים הדחופים ביותר בימים אלו בעולם הזיקנה והמוסדות בישראל.

נשמח לשמוע את דעתכם וכמובן נבקש שתשתפו את הקשישים בנושאים ותשמיעו את קולם.