Login

המחלוקת

סיכום ל   5.8.18

חוברת קהילה צומחת 2- ארגז כלים נכתבת בימים אלו .

החוברת צמחה מתוך צורך של השטח- מפתחי הקהילות- בעוד כלים אשר ישפרו את המפגשים הקהילתיים, יגוונו אותם ויהוו נדבך נוסף לשינוי התרבותי ולשיפור איכות החיים של הקהילות- הדיירים והצוות.

רוב מוחלט של הנושאים הינם נושאים שעלו מתוך הכנס האחרון ( 2017) על ידי מפתחי הקהילות

בסוגיא זו יועלו חומרים הקשורים לחוברת בכדי להעשיר את הקהילות גם דרך האתר