Login

המחלוקת

סיכום ל   9.8.2015

אנו שמחים לבשר כי כיום יש ברחבי הארץ מעל ל 70 קהילות פעילות, חיות וצומחות, מדימונה עד נהריה.

אולם יש קהילה אחת ייחודית שפחות מתקשרת וזו הקהילה שלנו…מפתח הקהילות…

על כן אני פותחת את הסוגיה הזו להעלות שאלות שלכם אליי ואל כל מפתחי הקהילות באשר הם.

יש פה כר עצום של אנשים מרתקים וכולי תקווה שתעלו שאלות, רעיונות ומחשבות על קהילה צומחת ובכלל. שנצמח יחד, כולנו.

בנוסף אעלה במקורות  עוד רעיונות לדיונים, כאלו שלא נכנסים בקטגוריות השונות הקיימות.

דיון פורה!