Login

מקורות

החמישיה הקאמרית – בית אבות

האם זו התחושה שנותן בית האבות שלכם כאשר נכנסים אליו בפעם הראשונה?

נכון לעכשיו המקור אינו זמין בשל בעיית זכויות יוצרים.

Default value

Default value