להתחברות

קהילה צומחת

מהי קהילה צומחת? | מקורות

המלך ליר – המשבר בין ההורה הזקן לילדיו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%9C%D7%99%D7%A8

You see me here, you gods, a poor old man,
As full of grief as age; wretched in both!
If it be you that stir these daughters' hearts
Against their father, fool me not so much
To bear it tamely; touch me with noble anger,
And let not women's weapons, water-drops,
Stain my man's cheeks!