להתחברות

קהילה צומחת

ארגז כלים- סוגיא מלווה לחוברת 2 | מקורות

חמלה כאן ועכשיו

מאמר מרתק על חמלה וגישה הוליסטית לטיפול במוסד הסיעודי

Holistic Approach to Compassion Treatment: Here and Now /הגישה ההוליסטית לטיפול: חמלה כאן ועכשיו

מלכה עמיר מנדלבאום, עתר מילוא, Malka Amir Mendelbaum and Atar Milo

Gerontology & Geriatrics /גרונטולוגיה וגריאטריה
כרך מא‎, חוברת‎ 1, Special Issue: Compassion in Caring /גיליון מיוחד: חמלה בטיפול‎ (תשע"ד-2014), pp. 111-118 (8 pages)
לחוברת- הוליסטית