להתחברות

קהילה צומחת

מקורות

יום המשפחה שמח!

הזמנה לדיון:

מה הוא יום המשפחה? היכן התחיל? מדוע נלקח יום האם?

מה הדיירם זוכרים מיום האם? מה היו מכינים להם הילדים?

מה היא משמעותה של משפחה? מדוע היא חשובה?

 האם ישנם קשרים משמעותיים יותר מהמשפחה?

כיצד נוצרים קשרים אלו.?

האם הקהילה היא סוג של משפחה?

מה הייתי רוצה לומר למשפחה שלי ביום זה?

מה הייתי רוצה לומר לאמי?

סוגיות קרובות

מקורות אחרונים