להתחברות

קהילה צומחת

מאגר רעיונות מהשטח | מקורות

לפתוח את הראש לעולם בו לא צריך כסף….כתבה מעניינת ביותר

 

אחד הרעיונות הבסיסיים של התנועה הוא מעבר מכלכלת מחסור, שנהוגה כיום ברוב העולם, לכלכלת שפע. גן מור מסביר את הרעיון כך: "אילו ירד עכשיו גשם של זהב בחוץ, כולם היו רצים ואוספים את הזהב. אבל אם הגשם היה נמשך שלוש שנים, אנשים היו מטאטאים את הזהב מהבתים – הוא היה חסר ערך. המצב הראשון הוא מחסור, והשני הוא שפע. במצב של שפע, למוצרים אין ערך כספי ואי־אפשר לייצר מהם רווח. כיום, אמצעי הייצור מאפשרים לייצר בכמות כזו שהמוצרים יהיו כמו הזהב – כלומר, ניתן להגיע לשפע כמעט בכל תחום. אבל המערכת הכלכלית הנוכחית מבזבזת משאבים רבים וגורמת לזיהום רב".

 

 

להמשך  קיראו פה: