להתחברות

קהילה צומחת

ארגז כלים- סוגיא מלווה לחוברת 2 | מקורות

מקורות לכתיבה יוצרת בקהילה ומחוצה לה

מקורות לכתיבה יוצרת בקהילה ומחוצה לה

כתיבה יוצרת הינה כלי בעל כוח רב בכל גיל.

בקישור זה ניתן למצוא רעיונות שונים ומגוונים לכתיבה אשר ניתן לעשות בקבוצות קטנות ואף עם הקהילה כולה.