להתחברות

קהילה צומחת

מהי קהילה צומחת? | מקורות

עבודה קהילתית : שיטות לשינוי חברתי/ אלישבע סדן

…"ראו הוזהרתם , הספר שלפניכם מגויס לעשיית נפשות לאכפתיות חברתית . מטרתו לעודד אתכם לפ עולה , להניע אתכם לעשות בבית פנימה ובמרחב הציבורי את מה שחשוב לכם , ובמיוחד לא לעמוד מהצד בפאסיביות ניטרלית , שהיא , כדברי באומן , ידידתו הטובה ביותר של הרוע ( Bauman , 2002 ) דמוקרטיה פירושה ביוונית 'שלטון העם . ' כדי שהיא אכן תהיה כזאת , 'העם , ' קרי אתם הקוראים צריך להשתתף בשלטון : לבחור , להביע דעה , להשפיע , לפעול , ולהתארגן כדי להשתתף באופן פעיל בחיים הציבוריים…".
מחבר/ים: אלישבע סדן
שם הספר: עבודה קהילתית : שיטות לשינוי חברתי
מקום ההוצאה: רעננה
שם ההוצאה: הקיבוץ המאוחד
שנת ההוצאה: התשס"ט – 2009
עמוד: 11