להתחברות

קהילה צומחת

מאגר רעיונות מהשטח | מקורות

רעיונות מקהילות 2

רעיונות מראשוני הכרמל חיפה

"לאחרונה היו לנו שני מפגשים מוצלחים במיוחד בקהילה":

  1. בנושא פער דורות – הצגנו שיחה היתולית בין סבא לנכד (שמדגישים את הפערים בשפה ובערכים) ושמענו את דעתם על כך.

  2. בנושא נוסטלגיה – דברנו על מה זו נוסטלגיה, מה מעורר זיכרונות נוסטלגיים (ריחות, מראות, מוסיקה וכו'), השמענו שירים נוסטלגיים

והם התבקשו לפרש לנו ביטויים שהיו שגורים פעם  שהם מכירים (כמו, "פרצוף צנע" "ילד ביאפרה" "איפה איפה –בחיפו.."  וכו')

 תודה לענבל!