Login

מאגר רעיונות מהשטח | מקורות

רעיונות נפלאים מבית האבות הבולגרי רשל”צ

רעיונות ממפגש קהילתי בהובלת ריקי ונעמי.

1. תכנון מפגש של שתי קהילות: ממחלקות שונות.

מפתחות הקהילה תכננו את כל תהליך הפגישה עם הקהילה עצמה- מה יהיה הכיבוד, מה יירשם בהזמנה, איך יסודר החדר וכדומה. התהליך היה מעשיר ומשתף במאה אחוזים את הקהילה.

2.בקהלה יש תפקיד לכמה משתתפים, אחד מקריא כל פעם פרק תהילים ומקדיש אותו למישהו אחר בקהילה, דיירת נוספת מקריאה מהעיתון את ” היום לפני” של ישראל היום, דיירת אחרת בוחרת משהו מהעיתון ומקריאה לכולם.

תודה על הביקור המעשיר והמרגש!