Login

המחלוקת

סיכום ל   6.7.14

נתחיל בסוגיה זו לחקור מה צריך לדעת בתחום האלצהיימר והדמנציות, ונמשיך ונתקדם בסוגיות הבאות לגבי דרכי עבודה שונות ורעיונות מהשטח.