Login

המחלוקת

סיכום ל   3.2.15

” הבת שלי לא מגיעה לבקר אותי מספיק, את כל החיים שלי הקדשתי לילדים והם, בשלהם,
בדור הקודם זה לא היה קורה…”
” אבל גברת לוי, הבת שלך מגיעה לפה שלוש פעמים בשבוע לפחות”
” עדיין… למה לא לקחה אותי אליה הבית? הא?”