להתחברות

קהילה צומחת

עמדות פתיחה

סיכום  

אילו החלטות קיבלתם יחד עם הקהילה? מה פיתחתם יחד? כיצד בחיי היומיום שלנו אנו מקבלים החלטות?
החלטות הן מי שהופכים אותנו לעצמאיים, למסוגלים.
בואו ונבחר יחד…