להתחברות

קהילה צומחת

עמדות פתיחה

סיכום   22.9

השנה החדשה בפתח,

כיצד ניצור שיח עמוק ומשמעותי לחברי הקהילה על השנה שחלפה ועל השנה הקרבה…?

ננסה הן במקורות והן בעזרתכם להעלות רעיונות להעשרה….

מקורות עיקריים