להתחברות

קהילה צומחת

עמדות פתיחה

סיכום   15.7.14

צבע אדום, אזעקות ושידורי טלוויזיה שלרוב לא מרגיעים…

איך כל זה משפיע על הקהילה שלכם? איך אפשר להתמודד? איך אפשר להפיג את המתח ומה עושים כשיש אזעקה בזמן
" הנה מה טוב ומה נעים"?

כל זאת ועוד- בדיון הבא….